Transport & Logistics

Transport & Logistics

The KPMG Transport and Logistics professionals can contribute to improved business decision making and performance.

KPMG can contribute to improved business decision making and performance.

Transport is onderhevig aan een uiterst competitieve omgeving waarin marktconsolidatie en het samengaan van publieke en private sectoren kritieke punten zijn geworden. Op bedrijfsniveau moeten exploitanten kwesties als globalisatie, consolidatie, de complexiteit van informatietechnologie, druk op winstgevendheid, overcapaciteit en toenemende overheidsregulering het hoofd bieden.

Hoe wij kunnen helpen