De verzekeraars van vandaag staan voor een heleboel complexe uitdagingen, zoals de onzekerheid op de financiële markten, de veranderende vraag van de consument en nieuwe (digitale) concurrenten. Hoewel die factoren nieuwe risico's met zich meebrengen, bieden ze verzekeraars en makelaars ook heel wat kansen. Bovenstaande factoren vormen namelijk ook goede opportuniteit om strategieën te heroverwegen, kapitaalmodellen te herontwerpen of verkoop-, service- en ondersteuningsprocessen te vernieuwen met behulp van technologie. Bovendien kunnen verzekeraars ook inzetten op nieuwe groei door productinnovatie of door opkomende markten te verkennen.

Daarnaast komen intensiever toezicht door de regelgever en strengere rapporterings- en kapitaalvereisten steeds meer op de voorgrond te staan. Fiscale moraliteit en transparantie staan dan ook hoog op de agenda. Ook de modernisering van technologie en processen om waarde te ontlenen aan de enorme hoeveelheid data, het aantrekken van het beste talent uit een steeds kleiner wordende groep en het stimuleren van efficiëntie front- en backofficeactiviteiten zullen de bedrijfsmodellen de komende jaren voor uitdagingen blijven stellen.

Met een ongeëvenaarde expertise in audit, fiscaliteit, juridische zaken en adviesverlening beschikt KPMG over de nodige kennis en vaardigheden om verzekeraars te begeleiden bij het optimaal benutten van de kracht van data en technologie. Zo kunnen verzekeringsmedewerkers zich volledig focussen op een echt klantgerichte dienstverlening. Ons team in België bestaat uit meer dan 250 professionals die zich vooral focussen op financiële dienstverlening. Zij kunnen bovendien rekenen op de internationale ondersteuning van meer dan 6000 collega's uit 152 landen met diepgaande kennis van de hele verzekeringssector. Door deze expertise is KPMG ideaal gepositioneerd om ook uw onderneming te ondersteunen bij het transformeren, ontwikkelen en evalueren van de juiste operationele modellen en strategieën om in te spelen op deze voortdurend veranderende financiële wereld.

divider insurance

   

Uitdagingen & trends

growth

Groeien in een mature markt 

Het groeipotentieel in de verzekeringssector is nog steeds zeer groot. Denk daarbij maar aan de mogelijkheid om nieuwe verzekeringsfilialen en productlijnen te creëren, om nieuwe distributiekanalen en partnerschappen op te zetten, om nieuwe verzekeringsgerelateerde preventie- en hersteldiensten te bedenken (via partnerschappen) en om productportefeuilles over te nemen of te desinvesteren.

cost efficiency

Kostenefficiëntie verbeteren

Naarmate de verzekeringssector de kostenefficiëntie in de back-offices en ondersteunende functies tracht te verbeteren, zal er rekening moeten worden gehouden met de winstgevendheid van de verschillende producten, klanten en distributiekanalen. Tegelijkertijd zal ook de doeltreffendheid van het bedrijfsmodel en ondersteunende processen moeten worden onderzocht.

technology & innovation

Technologie & innovatie

Digitalisering ontwricht de verzekeringssector en een goede digitale klantervaring blijft van cruciaal belang voor elk bedrijf dat in deze turbulente tijden wil overleven. Innovatief blijven en gebruik maken van de nieuwste technologieën, zoals geavanceerde data-analyse, AI en cognitieve automatisering, zijn daarbij essentieel.

regulatory

Uitdagingen op het gebied van regelgeving

Veranderingen in de regelgeving moeten worden gezien als een kans, niet als een belemmering. Daarom is het belangrijk dat de verzekeringssector de naleving van wetgeving zoals IFRS, de Richtlijn Verzekeringsdistributie, Anti Money Laundering, en AssurMiFID blijft evalueren.

divider placeholder

   

Ons aanbod voor de verzekeringssector

 • Enterprise Risk & Capital Management
 • ALM & Financial Modeling
 • Actuarial Function
 • Employee Benefits & Pension Services
 • Reserving & Pricing
 • Cost Strategy
 • Growth Strategy
 • Deal Strategy
 • Innovation Strategy
 • Enterprise-wide Strategy
 • Corporate Tax & Legal
 • Global Compliance Management
 • Global Mobility Services
 • Transfer Pricing
 • Tax Transformation & Technology
 • Business & Operating Model Change
 • Digital & Technology Transformation
 • Post-Deal Integration & Separation
 • Shared Service & Outsourcing
 • Restructuring
 • Insurance Distribution Directive (IDD)
 • Anti Money Laundering (AML)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • Brexit
 • Pricing & Underwriting Analytics
 • Customer Analytics
 • Fraud Analytics
 • Process Analytics
 • Reporting Analytics
 • Pre-Deal Valuation
 • Transaction Valuation
 • Structuring Advice
 • Buyer & Vendor Assistance
 • Contract Assistance
 • Privacy, Cyber & Information Security
 • Cyber Insurance Product Strategy, Design & Modelling
 • Pre & Post Bind Services
 • Post Incident Services
divider placeholder

   

Wij adviseren organisaties uit de verzekeringssector via de volgende geïntegreerde oplossingen

Technology enabled business transformation

Digitalisering en marktschommelingen stellen organisaties voor heel wat uitdagingen. Veel bedrijfsleiders vragen zich dan ook af of hun huidige processen klaar zijn voor de toekomst. Door te investeren in de juiste technologieën kunnen hun processen efficiënter, wendbaarder en competitiever worden.

Wij helpen u om in uw volledige waardeketen de waarde te maximaliseren en de evoluties in de markt bij te houden. Door uw bedrijfsstrategie te definiëren, processen te verbeteren en nieuwe technologieën te implementeren, helpen wij u om efficiënt te werken en tegelijkertijd onbenut potentieel te verkennen.

Digital transformation

Moderne organisaties moeten wendbaar, competitief en klantgericht zijn. Veranderende verwachtingen van klanten, nieuwkomers op de markt, technologische ontwrichting en de snelheid van die veranderingen hebben merken gedwongen om zichzelf en de ervaringen die ze aan hun klanten leveren heruit te vinden.

Wij leiden u door een klantgerichte transformatie door het verbeteren van klantstrategieën en het implementeren van krachtige analytische en digitale oplossingen. Zo kunt u uw klantwaarde verbeteren en een datagedreven organisatie worden die floreert in het digitale tijdperk.

Transformation through deals

Strategieën die de juiste investeringen mogelijk maken, kunnen organisaties helpen om te groeien en de nodige wendbaarheid te ontwikkelen om zo in te kunnen spelen op de veranderingen in de nieuwe realiteit.

Ons multidisciplinaire team ondersteunt u vanaf de strategische conceptfase, via de uitvoering van de deal tot de implementatie en het advies na de fusie. Kijkend naar uw uiteindelijke doel en strategie zal ons team met u samenwerken om te bepalen hoe een transactie of deal uw doelstellingen kan ondersteunen, u kan helpen uw strategie aan te passen en uw doel en waarden op elkaar af te stemmen om het transformatieproces te voltooien.

Regulatory driven transformation

Het steeds veranderende regelgevingslandschap kan in elke sector een uitdaging zijn en vooruitstrevende leiders zien verandering in regelgeving eerder als een kans dan als een beperking.

Onze oplossing, gedreven door een team van multidisciplinaire experts, biedt een complete aanpak om uw organisatie te helpen beter om te gaan met veranderingen in regelgeving. Met een uitstekende expertise in compliance, gecombineerd met toegang tot technologische oplossingen, bieden wij een holistische kijk op de uitdagingen en kansen in de veranderende regelgeving.

Contacteer ons