close
Share with your friends

EVENT: Café Public: Smart City

De KPMG Public Sector Praktijk nodigt u van harte uit voor een nieuw Café Public seminarie dat zal doorgaan op dinsdag 15 September 2020.

De KPMG Public Sector Praktijk nodigt u van harte uit voor een nieuw Café Public seminarie

Coffee mug

DIT EVENT WORDT UITGESTELD

De KPMG Public Sector Praktijk nodigt u van harte uit voor een nieuw Café Public seminarie dat zal doorgaan op dinsdag 15 September 2020.

Tijdens dit seminarie organiseren KPMG en Common Ground een forum om kennis en ideeën uit te wisselen omtrent het thema "Smart City” en meer specifiek de volgende stappen die nodig zijn om de verdere ontwikkeling tot Smart Cities te boosten.

KPMG en Common Ground trekken hun intense samenwerking rond het thema door met de facilitatie van dit evenement, waarop het woord gegeven wordt aan verschillende gerenommeerde sprekers en Smart City experten.

Café Public is een initiatief van KPMG waarbij nationale en internationale experts de grote uitdagingen voor de federale, regionale en lokale overheden belichten.

Datum en locatie

Dinsdag 15 September 2020 KPMG
Brussel Luchthaven nationaal 1K
1930 Zaventem

Programma

11:45 - 12:15 Ontvangst met lunch
12:15 - 12:30 Wannes Verschueren, Director KPMG & Steven Michiels,Director Common Ground - Introductie tot het onderwerp
  De term ‘Smart Cities’ is alomtegenwoordig. Na een decennium van experimenten, breekt er echter een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van Smart Cities. Bij wijze van inleiding voorafgaand aan onze sprekers, geven Wannes en Steven duiding bij de volgende (noodzakelijke) stap(pen) en het globale proces die Smart Cities wereldwijd bewandelen, waarbij een betere samenwerking binnen en tussen stedelijke netwerken cruciaal blijkt. 
12:30 - 12:55 Mieck Vos, Kabinetschef van Minister Bart Somers: ambities van de Vlaamse Overheid richting een Smart Regio
  Als Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, onderstreepte Bart Somers in zijn beleidsnota dat het thema ‘Smart City’ een absolute prioriteit inhoudt voor de huidige legislatuur. Hoe plant de Vlaamse overheid de steden concreet te zullen ondersteunen en verder te helpen ontplooien? Wat zijn voor de Vlaamse overheid de voornaamste drempels in het uitgroeien tot een Smart Regio? En hoe zal deze transformatie tot Smart Regio concreet vormgegeven worden?
12:55 - 13:20 Davor Meersman, CEO Open & Agile Smart Cities -Naar een internationale markt voor Smart City data en diensten
  Zowel Vlaamse als steden wereldwijd, onderschrijven de uitdaging om hun lokale Smart City experimenten met elkaar te verbinden, om vandaag de grote, stadsoverstijgende uitdagingen van morgen aan te pakken en te evolueren van proefprojecten naar volwaardige en gebiedsdekkende projecten. Het Open & Agile Smart Cities netwerk (OASC) verbindt meer dan 140 steden wereldwijd, afkomstig uit meer dan 30 landen. Welke meerwaarde kan dergelijk netwerk voor haar leden betekenen, in de aanpak van de gekende uitdagingen? En kunnen dergelijke internationale netwerken van steden een deel van de rol van hogere overheden opnemen?
13:20 – 13:40 Mary-Ann Schreurs, Gemeenteraadslid S tad Eindhoven en L ead Smart City projecten - Naar vruchtbare samenwerkingsverbanden binnen de stad
  Technologie mag geen doel op zich worden, maar dient als middel ingezet te worden om de levenskwaliteit van de stadsbewoners te verhogen. Om dergelijk pessimistisch scenario van de ‘tech lock-in’ te vermijden, blijkt het essentieel om de inwoners, de bedrijven, de kennisinstellingen en de overheid vanaf het begin samen te laten bouwen aan de Smart City. Echter, hoe kunnen deze verschillende belangengroepen binnen een stedelijke context samengebracht worden, met oog op het waarmaken van een gedeelde ambitie en het realiseren van een gedragen strategie? Welke lessen kunnen onze steden leren uit de ervaringen van onze Noorderburen?
13:40 - 14:00 Discussie en Q&A
14:00 Einde met koffie

Registratie

Gelieve u via onderstaande link in te schrijven. U ontvangt een week voor het seminarie een bevestigingsmail met praktische informatie en een routebeschrijving.

Registreer nu

Deelname

Gratis

Taal

Nederlands

Contacten

informative image