close
Share with your friends

2019 EBF Cloud Banking Conference

EBF-evenement gesponsord door KPMG

EBF-evenement gesponsord door KPMG

skyscrapers

De Europese banken willen innovatieve cloudtechnologie aanwenden om te kunnen meedraaien in een snel evoluerende digitale omgeving, om hun klanten van dienst te zijn en om hun business aan te passen met het oog op het vervullen van de Europese digitale leiderschapsrol.

In december 2017 lanceerde de Europese Bankenfederatie het EBF Cloud Banking Forum, een policy hub over cloudcomputing voor Europese banken en providers van clouddiensten om een geharmoniseerde toezichthoudende aanpak van cloudcomputing te ondersteunen. Hierdoor zal het voor de Europese banken gemakkelijker worden om op grotere schaal publieke/hybride cloudcomputing aan te wenden.

Op de tweede EBF Cloud Banking Conference worden de resultaten van deze samenwerking voorgesteld en deze conferentie zal het voor de toezichthoudende autoriteiten, de vertegenwoordigers van de EU-instellingen, de providers van clouddiensten en de Europese banken mogelijk maken om in te zetten op de toekomst van cloudacceptatie, zowel vanuit Europees als mondiaal perspectief. Dit evenement kan ook waardevol zijn voor de invoering van de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit inzake uitbestedingsregelingen.

 

Agenda

 • 09.00: Inschrijving en welkomstkoffie
 • 09.30: Verwelkoming door Wim Mijs, Chief Executive Officer, Europese Bankenfederatie
 • 09.40: Keynote speech door Roberto Viola, Director General for Communications Networks, Content and Technology (CNECT), Europese Commissie (TBC)
 • 10.00: Keynote speech door Burkhard Balz, lid van de raad van bestuur, Deutsche Bundesbank
 • 10.20: SESSIE 1:

  Welke toekomst is er weggelegd voor hybride en multi-cloudcomputing in het bankwezen?

  Cloudcomputing fungeert als belangrijke enabler voor innovatieve oplossingen in de financiële sector. De Europese banken hebben een traject uitgestippeld om te kunnen inspelen op de veranderende wensen van de klanten en de evoluerende vereisten van de business dankzij innovatieve cloudoplossingen. Daartoe ondergaat het ecosysteem van de bank veranderingen, van intern ontwikkelde capaciteiten naar meer hybride/publieke cloudoplossingen. Deze sessie behandelt de snel evoluerende cloudontwikkeling en de vooruitzichten ervan voor de bankwereld.

 

 • 11.10: Netwerking koffiepauze
 • 11.40: Introductie technische begeleiding van het EBF Cloud Banking Forum

  De Europese banken werken binnen een strikt wetgevend en toezichthoudend kader dat de verantwoordelijkheden weerspiegelt op het gebied van financiële stabiliteit en het vertrouwen van de klanten. Deze introductie toont het technische werk (goede werkwijzen en aanbevelingen) dat het EBF Cloud Banking Forum heeft opgezet om de invoering te ondersteunen van de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit inzake uitbestedingsregelingen met betrekking tot de cloud, met als doel de harmonisering te vergemakkelijken en te zorgen voor een gemeenschappelijk inzicht in de cloudbenadering van de bankensector.

  Er wordt een Q&A-ronde voorzien waarbij het publiek vragen kan stellen aan de aanwezige leden van het Forum.
 
 • 12.10: SESSIE 2:

  Groeien in een multi-cloudomgeving: de rol van de uitstapstrategie

  De aanpak van cloudgebruik door de bankensector wordt geconfronteerd met een cloudomgeving waarin meerdere providers van clouddiensten aanwezig zijn. Tegelijk geven de regulatoren uiting aan hun bezorgdheid inzake de systemische concentratie van de sector. Deze sessie behandelt de rol van de uitstapstrategie voor navigatie van de veranderende cloudomgeving en is de ideale gelegenheid om verder in te gaan op de EBF-aanbevelingen.

 

 • 13.00: Netwerking lunch
 • 14.00: Onthulling van het innovatieve potentieel van cloudcomputing

  Presentatie van een voorbeeld voor de technologische evolutie van de cloud.
 
 • 14.10: SESSIE 3:

  Beveiligingsrisico's in de multi-cloud voorkomen

  De Europese banken en de providers van clouddiensten investeren zwaar in cyberbeveiliging om cyberaanvallen te voorkomen en om de veerkracht van hun cyberspace te verhogen. Om de rechtszekerheid en het vertrouwen te vergroten en te zorgen voor financiële stabiliteit worden op EU-niveau gesprekken gevoerd over de nood aan een certificeringsregeling voor cloudbeveiliging en rond de wisselwerking in de financiële sector. Geconfronteerd met een evoluerend dienstenlandschap en een veelheid aan beveiligingsoverwegingen voor de financiële sector, brengt deze sessie experts samen om ideeën uit te wisselen over beveiliging in een multi-cloudomgeving.

 • 15.00: Netwerking koffiepauze
 • 15.30: SESSIE 4:

  Een beter ICT-risicobeheer voor EU-financiën

  De informatie- en communicatietechnologie kan technologisch inherente risico's doen ontstaan bij het verlenen van diensten. In die context heeft de financiële sector degelijke functies ontwikkeld voor risicobeperking en -beheer. Gelet op een multi-cloudomgeving behandelt deze sessie mogelijke implicaties van de betrokkenheid van een derde provider en haakt ze in op het recente gezamenlijke advies van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en de verwijzing ervan naar een juridische oplossing voor een toezichtskader voor de monitoring van activiteiten.
 
 • 16.20: Slotspeech – De cloud in een globaal perspectief plaatsen
  16.40:
  Slotopmerkingen van Wim Mijs, CEO, Europese Bankenfederatie
 • 16.45 – 18.00: Netwerking receptie

 

Praktische informatie:

Datum:

Dinsdag 9 juli 2019 van 08.45 tot 17.00
 

Plaats:

EBF Meeting Centre
Kunstlaan 56
1000 Brussel

 

Inschrijven:

Klik op de link hier om in te schrijven.


Deelname:

Gratis deelname, maar inschrijven wel verplicht.

 

Taal:

Nederlands

informative image