close
Share with your friends

Café Public

Het thema “Hoe een data-gedreven beleid voeren?” zal toegelicht worden aan de hand van een aantal zeer praktische voorbeelden.

21 Mei 2019, 11:45AM - 2:00PM, CET

Het Café Public seminarie met als thema “Hoe een data-gedreven beleid voeren?” werd verplaatst naar een nieuwe datum, namelijk dinsdag 21 mei. 

Hierbij willen wij u graag, vanuit onze KPMG Public Sector Praktijk, opnieuw persoonlijk uitnodigen. 

Het thema “Hoe een data-gedreven beleid voeren?” zal toegelicht worden aan de hand van een aantal zeer praktische voorbeelden maar ook een inleidende sessie waarin we uitleggen hoe dit idealiter zou kunnen aangepakt worden. 

Café Public is een initiatief van KPMG waarbij nationale en internationale experts de grote uitdagingen voor de federale, regionale en lokale overheden belichten. 

Contacten

Café cup of coffee

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)

Programma

Programma 

 • 11u45: Ontvangst met lunch
 • 12u15 – 12u20: Opening Pieter Breyne, Director Public Sector, KPMG
 • 12u20 – 13u00: Stany Boes, Director Data & Analytics, KPMG:
  Inleiding: een slimme overheid betekent in de eerste plaats dat beslissingen genomen worden op basis van gegevens. Hierdoor kunnen voorgestelde doelstellingen op een efficiënte en doeltreffende manier gehaald worden of kan bijgestuurd worden waar nodig. In deze inleidende sessie lichten we de aanpak hiervoor toe.  
 • 13u00 – 13u20: Koen Vleminckx, Adviseur-generaal, FOD Sociale Zekerheid:
  Praktijkvoorbeeld: twee cases waar dataverzameling systematisch toelaat om sociale indicatoren te berekenen die door beleidsmakers opgepikt worden om concrete maatregelen te treffen. 
 • 13u20 – 13u40: Thomas De Ruyck, Director Asset Management, KPMG
  Praktijkvoorbeeld: Geïntegreerd nutsbeheer - hoe kan het delen, slim koppelen en ontsluiten van data tussen verschillende overheidsorganen (i.c. steden en intercommunales) en private bedrijven leiden tot minder hinder voor de burger zonder de beschikbare budgetten te moeten verhogen?
 • 13u40: Q&A
 • 14u00: Einde

 

Inschrijvingen

Gelieve u via de bovenstaande link in te schrijven.
Wij kijken er alvast naar uit u op 21 mei 2019 te mogen verwelkomen.

Meer informatie

Locatie

Vlerick Business School 
Bolwerklaan 21 bus 32 
1210 Brussel - België


Taal

Nederlands - Frans

 

Deelname

Gratis