Karel Tanghe

Partner, Head of Audit

KPMG in België

Karel staat aan het hoofd van bedrijfsrevisorenpraktijk en van de afdeling Insurance van KPMG België en van de Insurance Commission, en is uit hoofde van deze functie lid van de raad van bestuur van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI). Zijn professionele diensten levert hij vooral in de financiële sector, op het gebied van audits en attestering, doorlichting en opstelling van jaarrekeningen, consolidatie, complianceattestering, doorlichting van en rapportage over interne controles (incl. ICOFR), internationale (IFRS/US GAAP) en nationale boekhoudkundige standaarden, fusies en overnames, ondersteuning bij due diligence, waarderingen, EEV en Solvency II. Houder van IFRS- en US GAAP-accreditaties.

  • Attestation
  • Audit
  • Compilation and Review
  • Controle van de jaarrekening
  • Financiële dienstverlening
  • Verzekeringen
  • Universiteitsdiploma toegepaste economische wetenschappen, KU Leuven

  • Master of Business Administration, Vlerick Business School (RUG)

  • Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

  • Geaccrediteerde bedrijfsrevisor voor verzekeringsmaatschappijen (NBB), pensioenfondsen (FSMA) en ziekenfondsen (CDZ)