Wouter Caers

Partner, Corporate Tax | Tax, Legal & Accountancy

KPMG in België

Wouter heeft meer dan 14 jaar ervaring in fiscaliteit, met focus op zowel binnenlandse als internationale fiscaliteit. Wouter staat aan het hoofd van de Belgische praktijk M&A Tax van KPMG. Behalve in zowel binnenlandse als internationale fiscaliteit heeft Wouter heel wat ervaring in het fiscale aspect van fusies en overnames, met name wat betreft de structurering van transacties, fiscale due diligence, fiscale modellering en SPA-ondersteuning voor transacties van uiteenlopende omvang. Wouter heeft onder meer fiscaal advies verleend rond beursintroducties, het uitbrengen van een openbaar overnamebod, schrapping van beursnoteringen en het opzetten van joint ventures. Hij biedt ook ondersteuning voor de structurering van managementincentiveprogramma’s en carried interest. Wouter heeft een brede achtergrond in fiscale integratie en optimalisering na overname (inclusief herstructurering van de leveringsketen), internationale fiscale planning en reorganisaties binnen groepen, en beschikt over grondige kennis van de belastingtechnische aspecten van reorganisaties zoals fusies en (gedeeltelijke) splitsingen.

Expertisegebieden
Internationale markten Nationale marken
Opleiding en kwalificaties
  • Master fiscaliteit, KU Leuven

  • Bachelor rechten, KU Leuven

  • Master toegepaste economische wetenschappen (handelsingenieur), KU Leuven

Accreditatie
  • Gecertificeerd belastingconsulent – lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

  • Wouter doceert fusies en overnames aan verschillende hogescholen

  • Docent op fusies en overnames in verschillende hogescholen.