Naarmate burgers steeds veeleisender worden met betrekking tot de transparantie van de publieke sector alsook de kwaliteit en snelheid van haar diensten, worden de overheidsinstellingen steeds vaker met enorme uitdagingen geconfronteerd. De juiste antwoorden en aanpak ontwikkelen, blijkt vaak een traag en moeizaam proces waarbij duurzaamheid en maatschappelijk vertrouwen nooit uit het oog verloren mogen worden. Het opstellen van een slim en doordacht actieplan is daarom voor deze sector van cruciaal belang. Een van de grootste uitdagingen waarmee de publieke sector vandaag wordt geconfronteerd, is het mobiliteitsvraagstuk. Een op maat gemaakte oplossing lijkt de voornaamste eerste stap die gezet moet worden.