close
Share with your friends
Zomerakkoord 2018

Zomerakkoord 2018

Zomerakkoord 2018

Links

Op 26 juli 2017 heeft de Belgische regering een akkoord, het zogenoemde zomerakkoord, gesloten houdende diverse fiscale maatregelen. Naast de hervorming van de vennootschapsbelasting, waar wij in deze bijdrage niet verder op ingaan, werden tevens maatregelen in de sfeer van de personenbelasting aangekondigd. Hierna geven wij u meer duiding over twee specifieke maatregelen die een belangrijke impact voor de vermogende particulier kunnen hebben. Het betreft met name de invoering van een jaarlijkse heffing op effectenrekeningen alsook de belastbaarheid van toekomstige kapitaalverminderingen.

Voorafgaand merken wij op dat de Belgische regering slechts de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen bekend heeft gemaakt. Aangezien er momenteel nog geen wetsontwerpen beschikbaar zijn, kunnen onderstaande maatregelen nog (beperkte) wijzigingen ondergaan.

Gerelateerde content