Op 14 april 2016 bereikte de Europese Unie een akkoord over de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018 in alle lidstaten van de Europese Unie (waardoor de huidige nationale wetgevingen worden vervangen) en zal een ingrijpende invloed hebben op de manier waarop bedrijven en organisaties omgaan met persoonsgegevens.