Brexit suitcase

Pak je koffers; we gaan op reis!

  • Jeroen Gobbin, Partner |

Met minder dan 10 dagen te gaan vóór Brexit blijft het lot van de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU onduidelijk en kunnen we nog steeds een no-deal Brexit niet volledig uitsluiten.

Wanneer we het hebben over immigratie, of eenvoudigweg de migratie van mensen, vind ik het vooruitzicht van EU-burgers die, bij een no deal-scenario, beschouwd worden als derdelanders zorgwekkend.

Dus, als ik me er al ongemakkelijk bij voel, dan maken bedrijfsleiders zich ongetwijfeld ook zorgen. Hoe weet ik dat? Wel, ik krijg vaak vragen van bedrijven over hoe om te gaan met getroffen werknemers. Enkele typische vragen die ik regelmatig ontvang: Zullen mijn werknemers nog gemakkelijk grenzen kunnen oversteken? Wat met socialezekerheidskosten en wettelijke voordelen?

Dit heeft niet alleen een impact op burgers van het VK die wonen en werken in de EU en vice versa maar ook op grensoverschrijdende werknemers.

Laten we een stap verder gaan: ik vraag me af of bedrijven al nagedacht hebben over de werknemers wiens nettoloon beïnvloed wordt door de wisselkoersschommelingen die Brexit veroorzaakt. Laten we ook de mogelijke invloed op de totale tewerkstellingskosten voor werkgevers die voorzien in vrijwaringclausules voor hun werknemers niet vergeten. Met de huidige wisselkoersschommelingen kunnen de kosten voor werkgevers hoger oplopen dan oorspronkelijk voorzien in hun budgetten. Daarbovenop wordt alles veel ingewikkelder in het geval van een harde Brexit.

Voordat ik u een overzicht geef van hoe het leven eruit kan zien in het geval van een no deal-Brexit, is het volgens mij belangrijk om een stap terug te nemen en te kijken naar hoe het allemaal begon en hoe we op dit punt zijn gekomen. De Europese Unie is opgericht om Europese landen samen te brengen op economisch en politiek niveau. Het draaide uiteindelijk allemaal om het garanderen van vrede, het afremmen van volksverhuizingen en het openen van de grenzen. Europa, net als de rest van de wereld, was lam geslagen door twee vernietigende oorlogen en de Europese bevolking had nood aan stabiliteit en hoop. Met dit in het achterhoofd is het maar normaal dat mensen en migratie gevoelige onderwerpen zijn die centraal staan in het debat rond de Brexit.

Hoewel we allemaal gewend zijn geraakt aan de vrijheid om te reizen, werken, studeren en wonen in een andere lidstaten, zal dit veranderen voor zowel de EU-burgers als de Britten zodra het Verenigd Koninkrijk uit de Unie stapt. Dat zal eens zo hard aankomen bij een no deal-Brexit. Hoe kunnen we dan de Brexit-beslissing van het VK respecteren en tegelijkertijd de rechten vrijwaren van de miljoenen getroffen mensen?

-- Waar olifanten vechten, wordt het gras platgetrapt --

Afrikaans spreekwoord

 

Tot voor kort – hoewel het altijd onzeker was of de bestaande deal zou doorgaan – was er langs beide zijden steeds enige goodwill om de negatieve impact voor de bevolking zo veel mogelijk te beperken. Nu het VK onlangs echter haar voornemen heeft geuit om immigratie moeilijker te maken in het geval van een 'no deal', kan de EU het misschien ook hard beginnen spelen.

Laten we terug ter zake komen en bekijken wat de Brexit zal betekenen voor bedrijven. Concreet betekent het dat EU-burgers die wonen in het VK toestemming zullen moeten aanvragen om in het VK te kunnen blijven en daarbij een statuut van 'settled' of 'pre-settled' toegekend zullen krijgen, afhankelijk van hoe lang ze al in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Voor Britse burgers in een van de 27 EU-lidstaten zijn er op nationaal vlak opvangmaatregelen genomen om hun rechten te vrijwaren op het moment van een afscheiding volgens een no deal-scenario. Maar als het VK geen gelijkaardige gunst verstrekt, kan dit een negatieve impact hebben op de rechten van Britten die wonen in de EU.

Zelfs met (duidelijke) procedures om de rechten te beschermen van zowel EU-burgers als Britten, zijn de zaken allesbehalve vanzelfsprekend. De bijkomende administratie en hogere kosten, zowel voor EU-burgers die wonen en werken in het VK en Britse staatsburgers die wonen en werken in de EU, zullen ongetwijfeld een impact hebben op het vermogen van bedrijven om talent aan te werven en tegemoet te komen aan hun dringende bedrijfsbehoeften. Laten we eerlijk zijn, al deze factoren kunnen leiden tot een tekort aan competenties in zowel de EU als het VK.

Ongeacht de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU, één ding is duidelijk: het is essentieel om ervoor te zorgen dat bedrijven naadloos werknemers uit zowel de EU als het VK kunnen inschakelen aan beide kanten van het Kanaal. Er bestaat geen twijfel dat dit allemaal moeilijker zal worden in het geval van een no deal-Brexit.

Mijn advies aan bedrijven? Ten eerste, benader deze oefening vanuit beide perspectieven door te kijken naar het bestaande personeelsbestand, grenswerknemers inbegrepen. Ten tweede, evalueer de impact van de nieuwe realiteit rond immigratie op het vermogen om op het juiste moment en op de juiste plek het geschikte talent te kunnen aanwerven én behouden. Tot slot, spreek er proactief over met de getroffen medewerkers – ik twijfel er immers niet aan dat zij zich steeds meer zorgen maken naarmate een harde Brexit dichterbij komt.

Met andere woorden, neem zowel zonnecrème als een regenjas mee!