Solar power panels

Onze energievoorziening veiligstellen

  • Jorn De Neve, Partner |

Ondertussen zijn de meeste mensen het eens dat hernieuwbare energie een belangrijke rol speelt in de wereldwijde transitie naar een koolstofarme of koolstofvrije economie. Dit wordt ondersteund door de wetenschap, en het bewustzijn over de sleutelrol die hernieuwbare energie heeft in het kader van de energietransitie is groter dan ooit. Toch is dit niet de enige reden waarom we moeten opletten en onze ogen moeten richten op de ontwikkelingen in de hernieuwbare energiesector. Naarmate de assets van de eerste generatie volledig tot ontwikkeling komen en efficiënter worden en nieuwe technologische ontwikkelingen een ruimer aanbod van mogelijkheden bieden dan voordien, wordt het duidelijk dat hernieuwbare energie een blijver is. Bovendien zijn het niet alleen ontwikkelaars en beleggers die koploper zijn in de verschuiving naar hernieuwbare energie, maar ook de consumenten zelf. Zij zijn op zoek naar manieren om uitsluitend hernieuwbare energie te gebruiken en kijken steeds vaker naar alternatieve technologieën en innovatieve oplossingen om een antwoord te bieden op de uitdaging van een koolstofarme economie.

Dit is zeer goed nieuws voor het milieu, net als voor onze energiezekerheid in de toekomst, maar waarom gebeurt dit?

Deels gewoon omdat het zakelijk interessant is. Naarmate de technologie voor wind- en zonne-energie volwassen is geworden en de opeenvolgende generaties van ontwikkelingen steeds grotere hoeveelheden energie kunnen opwekken, zijn deze technologieën (kosten)efficiënter geworden. Dit heeft geleid tot lagere productiekosten voor dit type energie, met grotere interesse van de consument als gevolg.

Tegelijkertijd leggen beleggers, klanten en medewerkers steeds meer druk op de bedrijven waarmee ze omgaan om maatschappelijk verantwoord te handelen. Verder wint de erkenning van klimaatverandering als risicofactor in veel sectoren aan belang onder beleggers. Zij willen immers hun beleggingen beschermd zien doordat bedrijfsleiders milieurisico's ernstig nemen en actief maatregelen nemen om ze te beperken.

Over het algemeen lijken hernieuwbare energiebronnen een mooie toekomst tegemoet te gaan, zowel wat betreft hun aanhoudende ontwikkeling en implementering als hun rendement. Maar beleggers blijven voorzichtig optimistisch. Er zijn immers nog steeds hindernissen te overwinnen en risico's om rekening mee te houden. Het hoeft dus niet te verbazen dat hernieuwbare energie het aantrekkelijkst is in landen met een stimulerend en stabiel regelgevend kader, met daarin subsidieregelingen, fiscale stimuleringsmaatregelen en opportuniteiten om rechtstreeks te beleggen in grootschalige projecten. Een goed doordacht beleid kan zekerheid bieden aan beleggers die een participatie willen nemen in de ontwikkeling van de hernieuwbare energiesector. De opportuniteiten voor een goed rendement zijn echter niet gelijkmatig verdeeld over de wereld. In Europa en het Westen leidt de groeiende concurrentie tot hogere waarderingen van activa in de hernieuwbare energiesector, terwijl in Azië, zowel in ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, de concurrentie nog maar net van de grond komt.

In de Belgische context is er dringend nood aan een langetermijnvisie rond een duurzame energiemix om het beleggersvertrouwen te behouden, voor stabiliteit te zorgen en de bevoorrading te verzekeren, in combinatie met een bijdrage aan de transitie van België naar een koolstofarme of koolstofvrije economie. Alle spelers in de energiemarkt staan momenteel voor hetzelfde trilemma:

  1. Hoe bereiken we onze klimaatdoelstellingen?
  2. Hoe houden we energie betaalbaar?
  3. Hoe garanderen we een betrouwbare, veilige energievoorziening?

 

Merk op dat niet enkel energiebedrijven voor deze uitdaging staan; alle stakeholders van de energiesector staan onder druk om te veranderen: regulatoren, de overheid, beleggers en de energiebedrijven zelf. Het heeft niet geholpen dat België aanvankelijk traag was om de uitdaging aan te gaan – deels omdat de energiebevoegdheid verspreid is over verschillende beleidsniveaus. De Belgische overheid heeft echter wel een sterke impuls gegeven met het energiepact dat werd ondertekend eind maart 2018 en dit, samen met de hernieuwde aansporing van de EU en een uitgebreidere verslaggeving de laatste maanden in de media over de hele wereld, zorgt voor een momentum waardoor de relevante energiespelers samenkomen om positieve vooruitgang te boeken.

Om het maximum uit dit momentum te halen, hebben alle stakeholders toegang nodig tot gecentraliseerde,  nauwkeurige informatie. Zo kunnen ze lessen trekken uit ontwikkelingen in het buitenland en aftoetsingen met de huidige regelgeving uitvoeren en delen. Op deze manier kunnen we de sector een nieuwe adem geven, innovatie stimuleren en een empirisch onderbouwd beleid ontwikkelen voor een duurzame energiemix op lange termijn voor België.