Een no deal-Brexit en “warehousing” - KPMG Belgium
Warehouse stock

Een no deal-Brexit en “warehousing”

Een no deal-Brexit en “warehousing”

Een no deal-Brexit en “warehousing”

Jeroen Gobbin | Partner,

Welke invloed kan een no deal-Brexit hebben op mijn supply chain? - Klinkt de vraag u bekend in de oren? Misschien hebt u ze al horen vallen tijdens een bestuursvergadering of heeft één van uw klanten ze onlangs gesteld? Ik acht het behoorlijk waarschijnlijk dat, ongeacht de richting die de onderhandelingen uitgaan, er een grote impact zal zijn op de warehousingsector in het VK en de EU naarmate bedrijven grotere voorraden aanleggen.

Het spreekt voor zich dat de zaken veel ingewikkelder zijn voor producenten van beperkt houdbare producten zoals voeding of cosmetica. Wat betreft farmaceutische producten en medische apparaten komt er bijkomende druk op fabrikanten, zorgstelsels en de autoriteiten om de aanhoudende bevoorrading van levensreddende producten te garanderen.

De meeste bedrijven hebben de locatie van hun magazijnen gekozen om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bij een no deal-Brexit moeten bedrijven zich afvragen of hun infrastructuur nog steeds voldoende is om hun klanten de gewenste dienstverlening aan te bieden. Dan hebben we het nog niet gehad over de veranderingen in de wetgeving op het vlak van bijvoorbeeld douaneafhandeling en het bijkomende papierwerk voor de etikettering, verpakking of het updaten van technische bestanden.

Een mogelijke aanpak zou zijn om alle producten voor het VK onder te brengen in een magazijn in het VK en/of de locatie van uw magazijnen opnieuw te evalueren om de overige lidstaten te kunnen blijven bedienen. Uiteindelijk komt het neer op de locatie van uw magazijn(en) en op het feit of u uw eigen magazijn(en) heeft of gebruik maakt van (een) magazijn(en) van derden. In beide gevallen moet u minstens rekening houden met de volgende zaken:

  • De nodige vaardigheden en ervaring op het vlak van project- en operationeel beheer om een dergelijk project in goede banen te leiden.
  • Beschikken over de nodige financiële middelen.
  • De mogelijke impact van de implementatie van bestaande of nieuwe IT-systemen.
  • Het effect van het overdragen of opbouwen van nieuwe voorraden op het werkkapitaal en de dienstverlening.
  • De relevante vaardigheden en ervaring om een uitbesteding te beheren.

 

Naast de bovenstaande punten is het belangrijk om te weten dat er in vele delen van het VK momenteel al een tekort aan magazijnruimte is. Bovendien is er ook weinig bebouwbare grond voor nieuwe magazijnen. Dit geldt eens te meer voor de geklimatiseerde en koude magazijnen die de farmaceutische en de voedingssector nodig hebben.

Bovendien heeft de verschuiving naar e-commerce en discountwinkels ertoe geleid dat de vraag naar magazijnen in de buurt van de belangrijkste verkeersaders sterk toegenomen is. Die trend heeft ervoor gezorgd dat het nog moeilijker is om opslagruimte te vinden. Met de hoge bevolkingsdichtheid die het VK kenmerkt, leidt dit zelfs tot dilemma's voor e-commerce-bedrijven. Het is niet alleen een probleem voor Britse bedrijven die producten bewaren en leveren binnen het VK, maar ook voor Amerikaanse bedrijven en andere buitenlandse verkopers. Hoewel verkoop vanuit het Verenigd Koninkrijk zelf de drempels voor afstandsverkopen omzeilt, kan het nodig zijn om lokale opslagruimte te huren om de impact van vertragingen op internationale leveringen op te vangen.

Deze bedrijven zullen mogelijk verder moeten gaan dan eenvoudigweg een verhoging van de opslagcapaciteit met hogere en diepere magazijnstellingen. Er zijn mogelijk nieuwe processen nodig om de efficiëntie van de opslag en picking te verhogen, zoals het implementeren van geautomatiseerde opslag- en pickingsystemen (AS/RS) die verbonden zijn met de systemen voor warehouse management. Steeds krachtigere AI-technologie en autonome voertuigen zorgen stilaan voor een revolutie in magazijnen en kunnen dus een beslissende rol spelen om ervoor te zorgen dat de goederenstroom van en naar het VK stabiel blijft na de Brexit. Sommige bedrijven hebben de indruk dat de overheid het voorbije jaar een gemengde boodschap heeft gegeven door bedrijven en handelaars te vertellen dat ze zich enerzijds moeten voorbereiden op een Brexit zonder deal en anderzijds te zeggen dat dit een onwaarschijnlijk scenario is.

In juli was naar schatting zo'n 6,8% van de opslagruimte in het VK vrij, waardoor er haast geen ruimte over is om extra voorraad aan te leggen. De nieuwe datum voor Brexit op Halloween betekent een extra uitdaging voor magazijnen aangezien dit valt tijdens de eerste ronde van het piekseizoen rond Kerstmis. Veel magazijnen die gebruikt werden om goederen op te slaan in de aanloop naar 29 maart zijn nu niet meer beschikbaar.